Zgłoszenie

Zgłoszenie do Szkoły Tenisa

przesłanie wypełnionego zgłoszenia na adres e-mail:
mptenis.waw@gmail.com

lub zgłoszenie telefoniczne: tel. 506187880 i dostarczenie wypełnionego druku zgłoszenia na pierwsze zajęcia.

zgłoszenie MP TENIS:  zgłoszenie MP tenis 2019 2020