Cennik i regulamin

Cennik w roku szkolnym 2019/2020

Cennik szkoły tenisa

35 zł x liczba zajęć w miesiącu / osoba / miesiąc
Wpłata z góry za miesiąc na konto bankowe MP tenis: nr 87 1140 2004 0000 3302 7733 8722 do 7 każdego miesiąca (z dokładnym opisem tytułu wpłaty: imię i nazwisko dziecka/miesiąc) lub na pierwszych zajęciach w miesiącu u trenera. Niezależnie od frekwencji dziecka na zajęciach, rodzic wnosi pełną wpłatę co miesiąc (nieobecność na treningu, który się odbył, nie daje prawa zwrotu wniesionej opłaty).

Cennik zajęć indywidualnych

150 zł (cena zawiera wynajęcie kortu i wypożyczenie sprzętu)